Orientation workshop for R&D projects - Part 2 - Preparation of the R&D project proposal

PAGE NAME

Orientation workshop for R&D projects - Part 2 - Preparation of the R&D project proposal

This workshop is dedicated to the analysis of the client's R&D projects that are potentially eligible to be submitted under R&D calls for proposals, the preparation of potential R&D project proposals and suggestion of suitable open calls for proposals
854.00 €
-
+

Assessment of results arising from workshop Part 1 and preparation of a summarised R&D project proposal that can be submitted to a call for proposals

The main aim of the workshop is to establish creative thinking in the R&D project development team, taking into account their suggestions and ideas to substantially improve products/services/processes, or to develop new ones.

Programme:

 • Comparison with relevant existing solutions on the market – joint overview regarding the proposed solutions and finding of unique selling points - bringing focus into the project idea;
 • Opredelitev projekta, ki bi bil primeren za RR razpise in podrobnejše opredeljevanje rešitve na področju:
  •  Inovativnosti
  • Širših učinkov
  • Tržnega potenciala
  • Implementacija
 • Predlog partnerjev – katero področje in postopek povezovanja (skupna priprava kratkega povzetka projekta, ki ga pošljemo potencialnim partnerjem – pomembnost intelektualne lastnine = IP);

Trajanje: 4 ure

Udeleženci:

Obvezni:

 • raziskovalci in razvojniki,
 • tržniki, ki poznajo stanje na trgu

Priporočljivo:

 • Direktor
 • Vodja projektov

 Rezultat:

 • Izvajalec pripravi poročilo (zapisnik sestanka) in kratek opis razvojnega projekta, ki predstavlja potencial najkasneje 3 delovne dni po zaključeni delavnici.
 • Priprava ugotovitve, če je naročnik primeren za razpis, s podanimi predlogi, ki smo jih skupaj ugotovili in bi predstavljali potencial za prijavo na razpis s predlogi primernih razpisov.

Cena

Cena zajema ure priprave na delavnico, izvedba delavnice in priprava poročil za vsako posamezno delavnico ter potne stroške. Naročnik se lahko odloči za izvedbe ene, dveh ali po potrebi tudi več delavnic, odvisno od samega poteka dela.

Način plačila: 50% ob naročilu in 50% po zaključku delavnice z valuto 8 dni

 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA OB PODPISU NAROČILNICE OZ. POGODBE

Pred začetkom izvedbe mora podjetje zagotoviti kratek opis raziskovalno razvojnega projekta, da se strokovnjaki lahko pripravijo in delno že analizirajo na trgu obstoječe rešitve. V kolikor se vprašalnika ne izpolni prva delavnica na začetku vključuje kratek opis projekta (inovativnost, učinki, tržni potencial, implementacija).

Naročnik mora zagotoviti, da so udeleženi razvojniki, ki poznajo tehnološki proces razvoja v podjetju. V kolikor razvojniki ne morejo sodelovati na delavnici se le-ta ne izvede oz. se le-ta prestavi na primeren termin.